Privacy Statement

Dit Privacy Statement is van toepassing op de diensten van Eggink Administratie en Belastingadvi-seurs B.V. Dit statement kan van tijd tot tijd wijzigen; wij raden u dan ook aan om deze regelmatig te controleren. De laatste wijziging van dit Privacy Statement was op 17 augustus 2019.

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake onze diensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip van het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van ons klantenbestand. Wij hechten veel waarde aan uw privacy en zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt, zorgvuldig en vertrouwelijk wordt behandeld. Wij verwerken alle persoonsgegevens in overeenstemming met de eisen die de algemene verordening gegevensbescherming (Avg) stelt.

Heeft u vragen die niet in dit Privacy Statement zijn beantwoord? Heeft u suggesties of opmerkingen over de inhoud van dit Privacy Statement of de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan komen wij graag met u in contact. U kunt hiervoor een mail sturen naar info@eggink-administratie.nl

Algemene bezoekgegevens

Wij houden algemene bezoek gegevens bij over het gebruik van onze website. In dit kader registreren wij het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gege-vens die de browser van een bezoeker meestuurt. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren voordat wij deze gebruiken. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het maken van analyses en worden niet aan derden verstrekt.

Contact- of aanmeldformulier en e-mail

Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult dan worden de gegevens die u ons toe-stuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Wanneer u ons een e-mail stuurt, wordt deze opgenomen in ons e-mailarchief. De berichten kunnen (wettelijke bewaarplicht en/of back-up procedures) gedurende 7 jaar bewaard worden.

Cookies

De websites www.eggink-administratie.nl plaatsen cookies. Een cookie is een eenvoudig klein tekst-bestand dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw apparaat (zoals laptop of pc) wordt opgeslagen.
www.eggink-administratie.nl plaatst functionele cookies (die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de website) en analytische cookies waarmee wij uw gedrag op onze website kunnen analyseren en het gebruiksgemak voor u kunnen verbeteren. Als u wilt, kunt u cookies weigeren. Dit kan de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website beperken. Het weigeren van cookies kunt u doen via de internetbrowser van uw apparaat, via de optie ‘instellingen’. Bezoekt u via verschillende browsers onze website, dan moet u ook voor de verschillende browsers de cookies weigeren.

Google Analytics

Via Google Analytics verkrijgt Eggink Administratie en Belastingadviseurs inzage in het bezoek op de website. Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. en die gebruik maakt van cookies om gegevens over het websitebezoek bij te houden. Denk aan bezoekers-aantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze manier kan Eggink Administratie en Bela-stingadviseurs de informatie op de website beter afstemmen op de behoeften van de websitebezoekers. Eggink Administratie en Belastingadviseurs kan niet zien wie (welke computer) haar website bezoekt. Google kan dit als aanbieder van de dienst wel. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.

Nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten, diensten en aanverwante zaken. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toe-gevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Beveiliging van persoonsgegevens

Wij maken gebruik van strikte veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoeg-den toegang krijgen tot persoonsgegevens. Toegang tot logbestanden met bezoekgegevens en ande-re bestanden met persoonsgegevens is beperkt middels wachtwoorden en encryptie.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van hyperlinks met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.
Uw rechten

U heeft het recht om in te zien welke persoonsgegevens wij van u verwerken. Op verzoek corrigeren wij uw persoonsgegevens, en als u wilt dat wij gegevens van u verwijderen dan zullen wij dat doen tenzij we verplicht zijn deze gegevens te bewaren. Ook heeft u onder omstandigheden het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, bezwaar te maken tegen verwerking van uw persoonsgegevens, en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Neem voor meer informatie hierover contact met ons op, het liefst per e-mail info@eggink-administratie.nl. Ook indien u van mening bent dat wij uw privacy rechten schenden, horen wij dit graag van u.